درباره ما   > چشم انداز و ماموریت

چشم انداز: 

  • دستیابی به رهبری در بازار ایران و بازارهای منطقه ای در کلیه زمینه های فعالیت و برپایی مشارکت همه جانبه با بنگاه های معتبر بین المللی.

 

ماموریت :

  • رهبری شرکت های همبسته با بالاترین کارایی و بیشترین سود آوری
  • شناسایی فرصتهای جدید برای توسعه کسب و کار
  • سرمایه گذاری د رپروژه های جدید سود آور
  • تحکیم جایگاه گروه و شرکتهای همبسته در بازار
  • تداوم رشد و سود آوری پایدار

 
کلیه حقوق این مجموعه محفوظ و متعلق به شرکت سرمایه گذاری پارس توشه می باشد
طراحی و اجرا : آروین رسانه