HACK BY vahidv47و برپایی مشارکت همه جانبه با بنگاه های معتبر بین المللی.

 

گروه پارس توشه با باور عمیق به تضمین خشنودی ذی نفعان و توانایی لایزال و آفریننده نیروی انسانی توانسته است نزدیک به نیم قرن در توسعه پایدار اجتماعی- اقتصادی و ارتقای سطح زندگی مردم و افزایش تولید ناخالص ملی از طریق نوآوری، رقابت پذیری و همکاری بین المللی مشارکت جوید.

 

در هم تنیده شدن نژادها، ملل و کشورهای گوناگون امید تبدیل جهان به مکان بهتری برای زندگی را بیش از پیش در دسترس جهانیان و کارآفرینان گذارده است. ما عمیقا به شعار ساخت جهان و یا تجارت ارزش افزوده بر اساس مزیت های نسبی وفاداریم و معتقدیم امروز راه برای همکاری های سودمند و متکی بر روابط تجاری برد – برد هموار شده است. دیگر نمی شود بدون توجه به حفاظت از محیط زیست و منافع انسان های آینده که هنوز زاده نشده اند به پایداری کسب و کار ها اندیشید.

 

ما در شرکت سرمایه گذاری پارس توشه با کارآفرینی و پیشي جویی، نوشوندگی و تلاش خستگی ناپذیر جمعی، برای سرافرازی ایران پیش می رویم و مفتخریم بخشی از شالوده استوار جهان آینده باشيم.

 

 

 
کلیه حقوق این مجموعه محفوظ و متعلق به شرکت سرمایه گذاری پارس توشه می باشد
طراحی و اجرا : آروین رسانه